Maple Bear Paya Lebar
115 Eunos Avenue 3
#02-06
Singapore 409839
(Near Paya Lebar MRT station, behind Singpost building)

(+65) 6810 0371

  MapleBearPayaLebar
  www.MapleBear.sg/PayaLebar